torsdag 21 september 2017

The Excellent Doctor Blackwell

Elizabeth Blackwell (1821-1910)

En verklig pionjär inom sitt område var hon, Elizabeth Blackwell, den första kvinnliga läkaren. Sin examen fick hon år 1849 i New York. Hon hade haft så många hinder på vägen- hon var från England (inte från USA) , hon saknade både pengar och kontakter- och ändå nu stod hon här och kunde lägga bokstäverna M.D. till sitt namn.

Young ladies all of every clime,
Especially of Britain,
Who wholly occupy your time
In novels and in knitting,
Whose highest skillnad is but to play,
Sing, dance, or French to clack well,
Reflect on the example, pray,
Of excellent Miss Blackwell.

Så skaldades det i Punch.

Om Doctor Blackwell kan man läsa i Julia Boyd's biografi från 2005.


Elizabeth Blackwell fick ett långt och omväxlande liv och hon kom att verka både i USA och i Europa.